BIS
Projecte d’Inserció Social per a Joves

Descripció

En col·laboració amb Serveis Socials de l’Aj. de Burjassot, centres de joves, associacions juvenils de Burjassot i de Servef, Agència Jove ha desenvolupat a través de la seua Escola de Formació Anima’t el projecte d’Inclusió Social BIS.

BIS és un projecte d’inclusió social dirigit a gent jove en risc d’exclusió social centrat en la formació en oci i temps lliure becat per l’Ajuntament de Burjassot.

L’objectiu principal del projecte és incentivar el desenvolupament personal, la integració i inserció social i la possibilitat de cerca d’ocupació dels joves participants mitjançant activitats supervisades com la formació prevenint així situacions de vulnerabilitat i risc social. Els objectius del projecte per tant són enfortir i aprofundir en actituds que formen una personalitat madura en els joves participants a través de l’educació en valors, el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats bàsiques en la seua transició a l’edat adulta a fi que els joves siguen els qui definisquen el seu propi procés d’aprenentatge i futur personal, convertint-se en ciutadans socialment actius.

La formació en temps lliure ha resultat ser un bon instrument per a aconseguir aquest objectiu. Per aquesta raó el centre de l’acció del projecte és aconseguir un títol com a Monitor/a de Temps lliure Educatiu Infantil i Juvenil.

Objectius:

 • Dirigir el procés: els joves dirigeixen el procés, en funció de les seues necessitats i objectius definits en la intervenció.
 • Enfortir els resultats de la formació laboral.
 • Desenvolupament de les habilitats emprenedores dels joves.
 • Reducció de l’abandó escolar primerenc.
 • Augmentar la empleabilidad dels joves.

Joves

BIS és un projecte d’inclusió dirigit a gent jove amb edats compreses entre els 18 i 29 anys en risc d’exclusió social.

El perfil central del projecte és:

 • Joves sense escolaritzar o al límit de l’abandó.
 • Joves aturats o amb una ocupació precària.
 • Joves usuaris de recursos socials comunitaris.
 • Joves membres de famílies en dificultats (tots els membres de la família aturats, famílies nombroses amb pocs recursos i/o baixa formació…).
 • Joves immigrants (primera i segona generació).
 • Joves sense recursos i sense objectius socials i laborals.
 • Joves en situació de desocupació fóra del sistema educatiu interessats en aquesta formació.
 • Per a seleccionar als participants treballarem en col·laboració amb Serveis Socials de l’Aj. de Burjassot, centres de joves, associacions juvenils de Burjassot i Servef. I la selecció dels alumnes quedarà certificada pels serveis socials de Burjassot.

No obstant això, si estàs interessat i vols participar en aquest projecte, pots sol·licitar l’accés al projecte directament en l’Agència Jove en la Casa de Cultura o presentant una instància en INFORMACIÓ en la planta baixa de la Casa de Cultura. No et preocupes per res, els tècnics que t’informaran sobre com realitzar-ho.

Fases i activitats

 • Formació específica en temps lliure per a obtenció del títol de Monitor de Temps Lliure. Títol oficial subvencionat (150 hores teòriques + 160 hores de pràctiques).
 • Mòdul d’inserció laboral (20 hores).
 • Mòdul d’habilitats personals i socials (20 hores).

Durant la formació i el programa, sou els joves els que definireu el vostre propi procés d’aprenentatge i el vostre propi projecte personal “per al present però també pensant en el futur”.

Suport personalitzat: En tot moment estarem amb vosaltres duent a terme un seguiment continuat.

Pràctiques: Oferta de formació i una primera experiència laboral. Servei d’aprenentatge-experiència: Sereu els joves els receptors de l’educació de l’entitat Esplai i també educadors-actors responsables de posar en pràctica els vostres coneixements sobre temps lliure, habilitats i sensibilitats desenvolupades.

Títol oficial IVAJ

Com Anima’t és una escola Homologada per l’IVAJ.GVA-JOVE, els joves podran obtenir la titulació oficial de Monitor/a d’Activitats de Temps lliure.

Si estàs interessat o necessites ampliar la informació, posa’t en contacte amb nosaltres o vine a veure’ns a la Casa de Cultura.

TÍTOL CERTIFICAT OFICIAL DE L'IVAJ

ANYS D'EXPERIÈNCIA

ALUMNES PER CURS

HORES PRÀCTIQUES

HORES LECTIVES

METODOLOGIES PARTICIPATIVES AMB RETORN SOCIAL (APS)

NOVES TECNOLOGIES

Aprendrem amb l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’animació sociocultural

METODOLOGIA PRÀCTICA

Desenvolupant al màxim nostres habilitats socials i destacant les fortaleses personals

ESTUDI AMB CASOS REALS

Per a formar professionals capacitats que donen resposta a les necessitats, reptes i projectes de futur que la joventut té plantejats

OBJECTIUS

 

 • Conèixer diferents models de treball des de la figura de monitor.
 • Mostrar noves eines per a la formació en l’oci i temps lliure.
 • Educar en el temps lliure dins d’un context social, cultural i educatiu: les TIC.
 • Conèixer la figura del monitor com a agent d’intervenció educativa: educador i animador, creatiu i solidari.
 • Donar respostes, en la mesura del possible, als nous interessos i motivacions dels xiquets i joves.
 • Conèixer les diferències entre diferents tipus de grups.
 • Saber identificar i analitzar les diferents etapes d’un grup.
 • Conèixer la metodologia del Treball en Equip.
 • Conèixer diferents formes de participació social.
 • Conèixer les polítiques de joventut de les administracions públiques.
 • Conèixer la realitat present del moviment associatiu i voluntariat, en general, i de Burjassot, en particular.
 • Analitzar les possibilitats de l’associacionisme com a manera de participació social en democràcia.
 • Conèixer els diferents recursos i equipaments per a la intervenció en el temps lliure.
 • Conèixer els elements bàsics del procés d’intervenció sociocultural.
 • Capacitar als alumnes-monitors en tècniques bàsiques d’organització, disseny i gestió de les diferents activitats.
 • Aprendre a acampar i desenvolupar-se vivint en el medi natural.
 • Introducció a l’educació ambiental en el temps lliure. Jocs i activitats. Grans jocs.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits durant l’etapa lectiva, durant el mòdul de pràctiques professionals.

VOLS REALITZAR EL CURS?

Pin It on Pinterest