ANIMA’T
ESCOLA MUNICIPAL D’ANIMADORS JUVENILS DE BURJASSOT

Anima`t

Descripció

Anima’t és l’Escola Municipal d’Animadors Juvenils de Burjassot i compta amb més de 15 anys d’experiència, posicionant-se com a referent en el panorama de les escoles d’animació sociocultural gestionades des d’una perspectiva pública. És una via de formació en el temps lliure, dirigida als ciutadans de Burjassot i de la comarca, que pretén donar resposta a les necessitats formatives en activitats d’oci i temps lliure.

Anima’t es planteja en la seua filosofia com a escola, treballant fonamentalment sobre tres eixos: Formació, Visibilitat i Empleabilidad. Aquesta proposta marcarà nous reptes, metes i finalitats a curt i llarg termini.

Títols oficials IVAJ

Anima’t és una escola Homologada per l’IVAJ.GVA-JOVE on podràs obtenir les titulacions de Monitor/a de Activitats de Temps lliure, Director/a de Activitats de Temps lliure i Formador d’Animadors. A més, t’oferim la possibilitat de realitzar el mòdul pràctic amb nosaltres en els diferents projectes que gestionem com a Escoles d’estiu, nadal o pasqua, Burjajove, Esplai Les Sitges, Biblioteca Infantil, etc.

Objectius

Anima’t no pretén ser una escola oficial més on traure’t un títol. Anima’t és un centre d’iniciatives, un laboratori d’idees, continguts i formació permanent, i una escola que genera espais per a la participació i la empleabilidad en el temps lliure. I açò es veu reflectit en els nostres objectius:

 • Formar a Monitors/es i Directors/es en matèria juvenil per a respondre a les necessitats, reptes i projectes de futur que la joventut té plantejats en el nostre municipi i comarca.
 • Utilitzar l’Oci i Temps lliure com un espai d’aprenentatge per a la participació social.
 • Planificar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida dels nostres joves.
 • Afavorir la empleabilidad dels joves.
 • Enfortir la relació i el suport amb el teixit social i associatiu en l’àmbit municipal i comarcal.
 • Dinamitzar el moviment juvenil, partint d’uns continguts pedagògics, basats en una transmissió de valors que fomenten el sentit crític dels joves amb el seu entorn.
 • Potenciar la recerca i l’estudi en el camp de l’Oci i el Temps Lliure.

VEURE CURSOS DISPONIBLES

Cursos

TÍTOL CERTIFICAT OFICIAL DE L'IVAJ

ANYS D'EXPERIÈNCIA

ALUMNES PER CURS

HORES PRÀCTIQUES

HORES LECTIVES

METODOLOGIES PARTICIPATIVES AMB RETORN SOCIAL (APS)

NOVES TECNOLOGIES

Aprendrem amb l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’animació sociocultural

METODOLOGIA PRÀCTICA

Desenvolupant al màxim nostres habilitats socials i destacant les fortaleses personals

ESTUDI AMB CASOS REALS

Per a formar professionals capacitats que donen resposta a les necessitats, reptes i projectes de futur que la joventut té plantejats

OBJECTIUS

 

 • Conèixer diferents models de treball des de la figura de monitor.
 • Mostrar noves eines per a la formació en l’oci i temps lliure.
 • Educar en el temps lliure dins d’un context social, cultural i educatiu: les TIC.
 • Conèixer la figura del monitor com a agent d’intervenció educativa: educador i animador, creatiu i solidari.
 • Donar respostes, en la mesura del possible, als nous interessos i motivacions dels xiquets i joves.
 • Conèixer les diferències entre diferents tipus de grups.
 • Saber identificar i analitzar les diferents etapes d’un grup.
 • Conèixer la metodologia del Treball en Equip.
 • Conèixer diferents formes de participació social.
 • Conèixer les polítiques de joventut de les administracions públiques.
 • Conèixer la realitat present del moviment associatiu i voluntariat, en general, i de Burjassot, en particular.
 • Analitzar les possibilitats de l’associacionisme com a manera de participació social en democràcia.
 • Conèixer els diferents recursos i equipaments per a la intervenció en el temps lliure.
 • Conèixer els elements bàsics del procés d’intervenció sociocultural.
 • Capacitar als alumnes-monitors en tècniques bàsiques d’organització, disseny i gestió de les diferents activitats.
 • Aprendre a acampar i desenvolupar-se vivint en el medi natural.
 • Introducció a l’educació ambiental en el temps lliure. Jocs i activitats. Grans jocs.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits durant l’etapa lectiva, durant el mòdul de pràctiques professionals.

VOLS REALITZAR EL CURS?

Pin It on Pinterest